Kamen d.d. Pazin

Novosti

Arhiva za 2022

Održan 44. po redu Mediteranski kiparski simpoziju u Parku skulptura

„Promatrao sam već rijetke kipare koji od neživoga kamenoga bloka oštrim dlijetom skidaju dijelić po dijelić tvrdi zastor i zaslon da bi se, nestrpljiv, pojavio lik, prepoznat oblik, predmet koji se pretvara u živi znamen ljudskoga rada. Od kamenoga bloka do umjetnine dug je i nesiguran put. Za taj put potrebno je oko, um, ustrajnost – i iznad svega duh. (…)” (više…)

Zaključen Ugovor o pružanju usluga revizije od 30. prosinca 2021. godine

U okviru projekta za nabavu proizvodne linije za rezinaturu trgovačko društvo KAMEN d.d. je u postupku direktne nabave sa trgovačkim društvom BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb, OIB 76394522236, dana 30.prosinca 2021.godine zaključilo Ugovor o pružanju usluge revizije računovodstveno-financijskih izvješća sukladno standardu ISA 805.

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021, u okviru Programa “Business Development and Innovation Croatia.

https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation

Zaključen Ugovor o izvođenju radova od 23. prosinca 2021. godine

U okviru projekta za nabavu proizvodne linije za rezinaturu trgovačko društvo KAMEN d.d. je u postupku direktne nabave sa trgovačkim društvom PLETER d.o.o., Istarskih narodnjaka 16, Pazin, OIB 21263708276, dana 23.prosinca 2021.godine zaključilo Ugovor o izvođenju radova deinstalacije postojeće proizvodne linije i radove izrade građevinskih temelja za instalaciju nove proizvodne linije za rezinaturu.

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021, u okviru Programa “Business Development and Innovation Croatia.

https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation

Arhiva za godinu:

Izrada web stranica: Play Digital