Kamen d.d. Pazin

Business Development and Innovation Croatia

Aktivnosti projekta "Nova linija za kalanje kamenih blokova"

Iz prethodnog projekta "Modernizacija linije za rezinaturu"

Izrada web stranica: Play Digital