Kamen d.d. Pazin

EU projekt

 

Obavijest o projektu i sufinanciranju

Na temelju Odluke o sustavu upravljanja praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021-2026., Programa dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima, te Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, potpisan je ugovor između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i tvrtke Kamen dioničko društvo  za proizvodnju i obradu kamena.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.- 2026. potpisan je 22. 12. 2021. godine u Zagrebu. Ugovor su potpisali Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Tomislav Ćorić, u ime Provedbenog tijela, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Siniša Kukić i u ime Kamen d.d. Aleksandra Krebel Kostrenčić.

Cilj i kratki opis aktivnosti

Osnovni cilj ovog projekta je smanjiti potrošnju za 30,24% u proizvodnom pogonu te za 76,39% na mehaničkoj radionici tvrtke Kamen d.d. u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta. Jednako tako cilj je povećati udio korištenja obnovljive energije u bruto potrošnji energije za 1.152.818,01 kwh/god te smanjiti emisiju CO2 za 603,28543 t/god.

Do ovog cilja tvrtka Kamen d.d. doći će realizacijom ovog projekta koji se sastoji od sljedećih mjera:

 1. Izgradnja fotonaponske elektrane , ukupne instalirane snage 253,80 kw. Elektrana će proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora te se priključiti na postojeću elektrodistribucijsku mrežu, sve sa ciljem vlastite potrošnje većine proizvedene energije i prodaje eventualnog „viška“ energije HEP ODS-u.
 2. Modernizacija sustava rasvjete koja će obuhvatiti proizvodni pogon Pilana Kamen Pazin, a kojom će se smanjiti instalirana snaga rasvjetnih tijela, vršno opterećenje, potrošnja isporučene električne energije i proizvodnja stakleničkih plinova predmetnog prostora.
 3. Izmjena u dijelu tehnološkog procesa paljenja kamena pri čemu se planira ugradnja nove automatske linije za paljenje kamenih i granitnih ploča, koja je energetski učinkovitija.
 4. Kompenzacija jalove energije podrazumijeva ugradnju uređaja za kompenzaciju jalove snage na mjestima gdje za to postoji potreba. Kao najprikladnije rješenje pokazala se ugradnja kondenzatorskih baterija. Osim što se time smanjuju gubici i poboljšavaju energetske prilike u mreži, smanjuju se i troškovi jer ne treba plaćati prekomjerno preuzetu jalovu energiju.
 5. Ugradnja sustava za frekventnu regulaciju – riječ je o ugradnji elektronskih uređaja koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinkronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksne vrijednosti, u promjenjive veličine. Korištenjem frekventnog regulatora za kontroliranje brzine motora može se uštedjeti i do 70% energije.
 6. Ugradnja sustava za nadzor potrošnje energenata kojom je predviđeno upravljanje i nadzor nad energentima u proizvodnom pogonu Kamen d.d. Obzirom da cijena energenata i vode kontinuirano raste, sve je veća potreba za njihovim racionalnim trošenjem. Konkretno, u sva mjerila potrošnje energenata i vode ugrađuje se oprema za daljinsko očitanje. Sva mjerenja prate se u realnom vremenu i tako se osigurava bolje upravljanje potrošnjom praćenih energenata i vode.
 7. Zamjena postojećih neučinkovitih kompresora kojima će se stare kompresorske stanice zamijeniti novim vijčanim kompresorom. Zamjenom će se postići smanjenje potrošnje električne energije u prosjeku za 50%.
 8. Instalacija sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju hale mehaničke radionice koja se nalazi unutar proizvodnog kompleksa. Trenutno se za grijanje cijele hale koristi termogen koji za pogon koristi lož ulje ekstra lako. Projektom je predviđena zamjena postojećeg uređaja za grijanje hale sa dizalicom topline Zrak-Voda.

Na ovaj način doprinosi se povećanju konkurentnosti društva Kamen d.d. i učinkovitijem korištenju energije u proizvodnim industrijama Republike Hrvatske. I radnici i građani imat će čišći okoliš.

 

Naziv i nositelj projekta

„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu pilana Kamen Pazin“ K.K.04.1.1.03.0358. Nositelj projekta je Kamen d.d.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 13.810.605,78 HRK,  od toga bespovratna sredstva iznose 7.701.932,12 HRK. Razliku će financirati društvo Kamen d.d. iz vlastitih sredstava, obzirom na činjenicu da se predviđa godišnja ušteda u proizvodnom pogonu od 752.284,01 kwh te vlastita proizvodnja iz obnovljivih izvora energije od 1.152.818,01 kwh, tako da će se društvu otvoriti slobodna sredstva za financiranje razlike do pune vrijednosti projekta.

 

Eu udio u financiranju projekta

7.701.932,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 21. rujna 2020. do 30. lipnja 2023. godine

Sukob interesa

Naručitelj KAMEN d.d., Trg Slobode 2, Pazin, OIB 05937912798, ne smije zaključiti ugovore sa:

 • ISTRA-MARMI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, obradu i ugradbu kamena, OIB: 32087009809
 • BENEDIKT d.o.o. putnička agencija i ugostiteljstvo, OIB: 00476195984
 • ECONOMY d.o.o. za reviziju i računovodstvo, OIB: 56788189835
 • SONJA FABRIS-IVŠIĆ, Djelatnost specijalističke medicinske prakse, OIB 11421449772, MBO 80514626
 • SUPELLEX d.o.o. za trgovinu u likvidaciji, OIB: 85974454086
 • KOSTRENČIĆ I KREBEL-ARHITEKTI d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor, OIB: 17820299583
 • KAMEN PRODUKT d.o.o., Pazin, Trg slobode 2, OIB 77585581674
 • MORAVAMERMER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRERADU MERMERA AD, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)- U STEČAJU, Bulevar Vojvode Mišića 14, Hala 4, Matični broj: 07016638
 • HARI KREBEL, vlasnik obrta KREBEL, obrt za pilanarstvo i prijevoz, Poreč, Špadići 58, OIB 91983933077, MBO 90657209
 • ADRIS GRUPA dioničko društvo za upravljanje i ulaganje, OIB 82023167977
 • IRTA Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč, OIB 07683061191
 • MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, OIB 25190869349
 • GTG NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama i putnička agencija, OIB 53693001753
 • MON PERIN dioničko društvo za turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu i poslovanje nekretninama OIB 06374155285
 • ATLAS turistička agencija dioničko društvo, OIB 02041978827
 • GRAND HOTEL IMPERIAL d.d., OIB 33981559350
 • HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA dioničko društvo, hoteli i ljetovališta, OIB 37194694568
 • HUP – ZAGREB dioničko društvo hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, OIB 66859264899
 • ADRIATICA.NET, turistička agencija, društvo s ograničenom odgovornošću, OIB 20350489217
 • POBJEDA-POBJEDA d.o.o. za usluge upravljanja hotelima-u likvidaciji, OIB 09982566870
 • OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ROBERT UJČIĆ,OIB 92042003563, MIBPG 0067844
 • ISTRA-PAPIR d.o.o., Gradskih igrališta 3, Pazin, OIB 23907732105
 • AKADEMSKI KLUB RUKOMETA NA PIJESKU, ZAGREB, Bitorajska 24, Zagreb, OIB 44336437867
 • STEFANUTTI d.o.o., Katun Trviški 86 d, Pazin, OIB 20165440571
 • SARA KIRŠIĆ, vlasnik obrta KIŠA STUDIO, obrt za dizajn, umjetničke usluge i proizvodnju, Josipa Voltića 15, Pazin, OIB 37504600884, MBO 98085808
 • FRANKO VOZILA, vlasnik obrta FRANKO VOZILA, obrt za cestovni prijevoz tereta, Katun Trviški 97, Pazin, OIB: 49609396910, MBO 97340642
 • NENAD ERIK, vlasnik obrta SIEN, obrt za popravak električnih i kućanskih aparata, Karojba, Pilati 78B, OIB 14341867290, MBO 97527017
 • ERIK MLADEN, vlasnik obrt ELER, elektroinstalaterski i elektromehaničarski obrt, Pazin, Ivoli 112/D, OIB 65986419211, MBO 91643414
 • MARINO IVANČIĆ, vlasnik obrt KERAMIKA IVANČIĆ, obrt za završne građevinske gradove, Labin, Kapelica br. 134, OIB 37150977422, MBO 91386438
 • KERAMIKA MARINO d.o.o., Nedešćina, Frižolini 148 G, OIB 98590069437
 • TRGOHISTRIA, društvo za promet robom na veliko i malo, export-import d.d., Ljudevita Gaja 20, Pula, OIB 86337988566
 • DIZL, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu u likvidaciji, Lindar 5/b, Pazin, OIB 41587524307
 • DOMUS-BRIONI društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i putnička agencija u likvidaciji, Dinka Trinajstića 2, Pazin, OIB 13819780874
 • GEORUDA društvo s ograničenom odgovornošću za vađenje i obradu kamena u likvidaciji, Trg Slobode 2, Pazin, OIB 35131571731″

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Edi Belac,

edi.belac@kamen.hr

098 978 9388

Izrada web stranica: Play Digital