Kamen d.d. Pazin

Kanfanar

Kanfanar

Video i Foto

O kamenolomu

Kanfanar karakteristike

geološko porijeklo
Kreda
lokacija
Jugozapadna Istra
godišnji kapacitet
35000 m3

Prva poznata eksploatacija ovog tipa materijala potječe još iz 15. stoljeća. Danas se eksploatacija izvodi površinskim i podzemnim metodama na tri različite lokacije u Istri – u kamenolomima Kanfanar, Selina i Korenići u kojima godišnja proizvodnja sirovih blokova iznosi 28.000 m3.

GPS koordinate: 45°06'46.5"N 13°49'10.7"E

Lokacija na karti

Izrada web stranica: Play Digital