Kamen d.d. Pazin

Marčana

Marčana

Video i Foto

O kamenolomu

Marčana karakteristike

geološko porijeklo
Gornja Kreda
lokacija
Jugoistočna Istra
godišnji kapacitet
/ m3

Ukrasni kamen vapnenac iz kamenoloma nedaleko Marčane poznat je od starine. Danas se iz starog rudarskog zahvata razvija suvremeni otvoreni kop.
Ležište grade masivni, debelouslojeni, rekristalizirani bioklastični vapnenci geološke starosti cenomana (gornja kreda). Fragmenti su uglavnom od školjkaša rudista. To je tipični prigrebenski materijal okrenut nekadašnjem otvorenom moru koji je stalno ispiran valovima i stoga je čist od primjesa, organskog materijala, te je bijele boje.

GPS koordinate: 44°55'46.1"N 13°58'17.4"E

Lokacija na karti

Izrada web stranica: Play Digital