Kamen d.d. Pazin

Naše lokacije

Pazin - sjedište Društva

U samom srcu Istre, u centru grada Pazina, smješteno je sjedište društva “Kamen” d.d. Pazin, mjesto na kojem se sastaju naša tri krovna sektora – proizvodni, komercijalni i financijski, kao i pripadajuće službe razvoja, zaštite na radu, pravnih poslova te ljudskih resursa s informatičkom podrškom.

Pružajući stručnu podršku i pomoć svim radnim jedinicama i pogonima te donoseći brojne strateške i operativne odluke, sjedište Društva je mjesto na kojem se zajedničkim snagama, u međusobnoj sinergiji brine o sadašnjosti i planira budućnost “Kamen”-a Pazin.

adresa: Trg slobode 2, 52000 Pazin
tel.: +385 (0)52 624 242 (centrala)
mail: info@kamen.hr

Pilana u Pazinu

Smješten u Pazinu, na više od 10 hektara, ovaj moderni pogon za preradu kamena jedan je od najvećih u ovom dijelu Europe.

Njegova veličina diktirana je brojnim suvremenim strojevima i alatima kojima smo u mogućnosti ponuditi iznimno široku paletu obrade kamenih blokova i ploča, kao i količinom eksploatiranog kamenog materijala koji svakodnevno pristiže iz svih naših kamenoloma, ali se i otprema diljem svijeta u obliku finalnih proizvoda.

Manji dio pogona Pilane smješten je na lokaciji našeg kamenoloma Kanfanar.

Naše Održavanje, smješteno u sklopu Pilane, pruža nezamjenjivu internu podršku ponajprije Proizvodnom sektoru u vidu osiguranja stabilnosti i nesmetanog funkcioniranja procesa proizvodnje i prerade kamena.

U sklopu Pilane djeluje i manji dio našeg Komercijalnog sektora koji je zadužen za utovar i otpremu finalnih proizvoda iz pogona, kao i za direktnu prodaju materijala sa zaliha, pružajući klijentima stručne savjete i neposredan uvid u materijal, proizvodni asortiman i vrste obrade kamena.

Uz to, na Pilani djeluje i služba nabave nadležna za skladište repromaterijala i sirovina neophodnih za osiguranje nesmetanog i kontinuiranog poslovanja, kao i radnička menza koja radnicima “Kamen”-a nudi tople i hladne obroke.

Gotovo 60% ukupno zaposlenih u “Kamen”-u smješteno je upravo na Pilani.

adresa: Lakota 4, 52000 Pazin
tel: +385 (0)52 624 187 (prodaja i otprema)
tel: +385 (0)52 616 276 (portirna)

Više o Pilani.

Kamenolomi Istra

Kamenolomi Kanfanar, Selina, Korenići, Kirmenjak, Marčana i Valtura nepresušni su izvori našega istarskog kamena.

Izrazito duga tradicija kamenarstva na području spomenutih kamenoloma, iz kojih se već dugi niz godina eksploatira vrhunski kamen, etablirala nas je na sam vrh svjetske kamenarske industrije.

Na eksploataciji i preradi upravo materijala iz istarskih kamenoloma stekla su se brojna i značajna iskustva na kojima “Kamen” danas temelji i širi svoje iznimno uspješno poslovanje.

Kao kamenolomi kojima gravitiraju gotovo sva veća gradska središta Istre poput Pazina, Rovinja, Žminja, Poreča, Labina i Pule, kao i nebrojena manja istarska mjesta, oduvijek su bili i ostat će poželjno mjesto rada i poslovne sigurnosti za brojne generacije zaposlenika.

Više o kamenolomima.

Kamenolomi Dalmacija

Plano i Mironja naša su dva mlađa kamenoloma smještena na području središnje i južne Dalmacije.

Kamenolomu Plano gravitiraju brojni gradovi središnje Dalmacije – Trogir, Kaštela, Split i Solin, ali i mjesta iz Dalmatinske zagore, pa čak i iz susjedne Šibensko-kninske županije.

S druge strane, na samom jugu Hrvatske, u zaleđu mjesta Slano u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gotovo na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom, nedavno je svjetlo dana ugledao i kamenolom Mironja.

Iako relativno mladi, Plano i Mironja naši su uzdanici od kojih se i u budućnosti mnogo očekuje, te su kao takvi odlična baza za predlaganje novih, kvalitetnih i učinkovitih načina i rješenja u proizvodnji, obradi i primjeni kamena.

Više o kamenolomima.

Izrada web stranica: Play Digital