Kamen d.d. Pazin

Radna okolina

Pilana

Iznimno dinamična radna mjesta u sklopu prerađivačkog pogona Pilana omogućavaju zaposlenicima upravljanje najmodernijim strojevima i suvremenim alatima za obradu kamena, individualnost, kreativnost i proaktivnost u radu, kao i uključivanje u timski rad i razvoj kvalitetnih grupa zaposlenika.

Različita zvanja poput inženjera politehnike, strojarskih inženjera, informatičara, strojarskih tehničara, građevinskih tehničara, klesara, elektrotehničara, elektromehaničara, tehničara za računalstvo, elektroniku i mehatroniku i sl., iskustvo, vještine, kao i osposobljavanja za rukovanje brojnim strojevima i alatima, preduvjeti su profesionalnosti, stručnosti i osobnog napretka svakog pojedinog zaposlenika, dok istovremeno osiguravaju visoku razinu poslovne učinkovitosti, sigurnosti i fleksibilnosti.

Razumijevanjem i operativnim upravljanjem najmodernijom tehnologijom poput freza, CNC strojeva, linija za uzdužno i poprečno rezanje, paljenje, štokovanje, kalanje, poliranje, brušenje, četkanje, pjeskarenje i sl., strojeva za rezanje vodnim mlazom i buratanje, monolama, gatera i ostalih strojeva u sklopu pogona, omogućava se iznimno precizna i kvalitetna obrada kamena, uz osiguranje visokog stupnja iskorištenja svakoga pristiglog kamenog bloka.

Raspoređenima u tri hale zatvorenog ili poluotvorenog tipa, kao i na dijelu vanjskog prostora Pilane, zaposlenicima se omogućava nesmetan rad u vrlo dobrim radnim uvjetima, uz strogo poštivanje uputa za rad na siguran način i uz osiguranje maksimalne zaštite zdravlja i života svakog zaposlenika.

Zahvaljujući izuzetno brzom napretku tehnike i tehnologije korištene u procesu obrade kamena, u narednoj budućnosti Pilane planiramo ulaganja u sve veću automatizaciju i informatizaciju procesa, čime će se osigurati porast učinkovitosti i efikasnosti, a zaposlenicima pružiti mogućnost za iskorištenje njihovog punog potencijala, uz ostvarenje vrhunskih performansi.

Smještena na lokaciji Pilane, nadasve stručna, profesionalna, razgranata i dostupna, radna jedinica Održavanje i njeni strojarski inženjeri, mehaničari, tokari, bravari i električari izrazito su fokusirani na detalje i rješavanje svih nastalih problema, kvarova i intervencija gotovo po njihovom samom nastanku, ponajprije u Proizvodnom sektoru, uz usku suradnju sa Službom nabave po pitanju nabavke repromaterijala, alata, rezervnih dijelova, energenata i dr.

Kamenolomi

Naši kamenolomi izvor su naše kamene sirovine o kojoj ovise sve naše poslovne aktivnosti i planovi. Karakteristika radnih mjesta u našim kamenolomima jest njihova prilagodba raznim prirodnim uvjetima i utjecajima na koje se u kamenolomima svakodnevno nailazi.

Od inženjera rudarstva, geologije i geotehnike, te rudarskih tehničara, pa sve do brojnih strukovnih zvanja vezanih uz radna mjesta kamenorezaca, bušača, istražnih bušača i rukovatelja utovarnim strojevima poput rovokopača, utovarivača i bagera, svi do jednog uključeni su u proces ekploatacije koji se određenom dinamikom odvija sukladno uvjetima koje je priroda stvorila i podarila, u međusobnoj suradnji i pod strogim nadzorom rukovodstva Radne jedinice Kamenolomi i Službe razvoja te njihove procjene sigurne i kvalitetne ekploatacije kamena.

Slijedom zakonske obveze, a obzirom na potrebu visokog stupnja razumijevanja procesa, profesionalizma i stručnosti pod kojim se ekploatacija kamena vrši, svi zaposlenici ove radne jedinice dodatno su stručno osposobljeni za poslove eksploatacije, rukovođenja, miniranja, rukovanja raznim rudarskim strojevima za strojnu i ručnu obradu kamena, kao i utovarnim strojevima, što se značajno odražava na efikasnost i učinkovitost cjelokupnog procesa proizvodnje kamena u svim našim kamenolomima.

Dok se u kamenolomima poput Kirmenjaka, Marčane, Plana ili Mironje vrši isključivo površinska eksploatacija kamena, budućnost proizvodnje kamena u kamenolomima Kanfanar, Korenići i Selina sve se više bazira na podzemnoj eksploataciji kojoj se svakodnevno prilagođavamo, kako u smislu mehanizacije, tako i u smislu stručne osposobljenosti, vještina i znanja naših zaposlenika.

Ostali sektori i službe

Od Uprave, preko Komercijalnog sektora i Računovodstvene službe, do radne jedinice Održavanje te brojnih drugih službi u funkciji razvoja, pružanja stručne podrške i pomoći, brojna su radna mjesta čije pojedine uloge značajno utječu na stabilnost i prosperitet cjelokupnog Društva.

Uz neizostavnu Računovodstvenu službu i njezinu zahtjevnu ulogu organizatora svih financijskih tokova unutar Društva, naš Komercijalni sektor jedan je od važnijih pokretača uspješnosti našeg poslovanja, iznimno fokusiran na izvoz, njegujući istovremeno tradicionalne veze s domaćim klijentima. Djelujući u snažnoj sinergiji ponajprije s Proizvodnim sektorom, upravo je Komercijalni sektor naš prozor prema cijelome svijetu diljem kojeg uspješno poslujemo već dugi niz godina.

Arhitekti, inženjeri geologije, strojarstva, građevine i zaštite na radu, ekonomisti, pravnici, informatičari – samo su neka od zvanja raspoređena na raznim radnim mjestima koja u zajedničkoj sinergiji donose i provode operativne i strateške odluke “Kamen”-a Pazin, pružajući svakodnevnu podršku Proizvodnom sektoru u izvršavanju operativnih zadataka i ostvarenju zadanih proizvodnih ciljeva.

Izrada web stranica: Play Digital