Kamen d.d. Pazin

Kirmenjak

Kirmenjak Bayadere - Polirano*

Kirmenjak karakteristike

naziv kamena
Kirmenjak
prostorna masa
2680 kg/m3
upijanje vode
0.24 %
tlačna čvrstoća
216.00 MPa
čvrstoća na savijanje
14.4 MPa
otpornost na habanje
12.86

Preuzmite datoteke

Dostupne završne obrade za Kirmenjak

 • Polirano
 • Brušeno
 • Četkano
 • Pjeskareno
 • Pjeskareno+antiko
 • Štokovano
 • Štokovano + antiko
 • Špicano
 • Špicano + antiko
 • Paljeno
 • Paljeno + antiko
 • Buratano
 • Kalano
 • Rigato
 • Grafiato
* Fotografija je informativne naravi. Fizičko-mehanička svojstva pojedine vrste kamena ispituju se i utvrđuju od strane ovlaštene ustanove. Ispitivanja se provode na temelju propisanih procedura i za ispitivanje se koristi određeni broj uzoraka za pojedinu vrstu kamena. Rezultati ispitivanja kojima se utvrđuju fizičko-mehanička svojstva kamena odnose se isključivo na svojstva testirane količine kamena, te se mogu u određenoj razumnoj mjeri razlikovati u odnosu na fizičko-mehanička svojstva iste vrste kamena koja nije bila predmetom ispitivanja.
Izrada web stranica: Play Digital