Kamen d.d. Pazin

Valtura

Valtura Unito - Polirano*

Valtura karakteristike

naziv kamena
Valtura
prostorna masa
2430 kg/m3
upijanje vode
2.60 %
tlačna čvrstoća
64.00 MPa
čvrstoća na savijanje
8.7 MPa
otpornost na habanje
37.8

Preuzmite datoteke

Dostupne završne obrade za Valtura

 • Polirano
 • Brušeno
 • Četkano
 • Pjeskareno
 • Pjeskareno+antiko
 • Štokovano
 • Štokovano + antiko
 • Špicano
 • Špicano + antiko
 • Buratano
 • Kalano
* Fotografija je informativne naravi. Fizičko-mehanička svojstva pojedine vrste kamena ispituju se i utvrđuju od strane ovlaštene ustanove. Ispitivanja se provode na temelju propisanih procedura i za ispitivanje se koristi određeni broj uzoraka za pojedinu vrstu kamena. Rezultati ispitivanja kojima se utvrđuju fizičko-mehanička svojstva kamena odnose se isključivo na svojstva testirane količine kamena, te se mogu u određenoj razumnoj mjeri razlikovati u odnosu na fizičko-mehanička svojstva iste vrste kamena koja nije bila predmetom ispitivanja.
Izrada web stranica: Play Digital