Kamen d.d. Pazin

Business Development and Innovation Croatia

Objavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 25.10.2023. i Odluka o odabiru ponude od 25.10.2023.

Objavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 25.10.2023. godine i Odluka o odabiru ponude od 25.10.2023. godine u okviru Natječaja za javnu nabavu utovarivača.

DECISION ON SELECTION OF THE BEST OFFER (1)
RECORD ON EXAMINATION AND EVALUATION OF THE OFFERS (2)
OFFER NO. 4555-23C-01

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021, u okviru Programa “Business Development and Innovation Croatia”.

https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation

 

Objavljeno: 25. 10. 2023.

Ostalo iz projekta "Nova linija za kalanje kamenih blokova"

Izrada web stranica: Play Digital