Kamen d.d. Pazin

Pilana

Pilana

Video i Foto

O pilani

Pilana u Pazinu tvrtkin je suvremeno opremljen preradbeni pogon u kojem se kameni blokovi prerađuju u ploče, final, kocke, razne masivne elemente i druge zahtjevne proizvode sukladno najsloženijim narudžbama naših kupaca.

Obrađuju se materijali iz grupe:

 • vapnenaca
 • mramora
 • travertina
 • granita
 • pješčenjaka
 • quarzita

u doista širokom asortimanu raznih proizvoda.

U procesu prerade kamena, visok stupanj kvalitete postižemo sljedećom tehnologijom:

 • 9 gatera za kamen ( “SIMEC”, “BM” i “CARL MEYER”)
 • 4 monolame “BM”
 • žičana pila Bidese
 • disk promjera 1800 mm (“BISSO”)
 • linija (“BRETON”) za sušenje, reziniranje i retiniranje gateriranih ploča
 • linija (“BRETON”) za poliranje, brušenje, četkanje i pjeskarenje kamenih gateriranih ploča
 • linija za paljenje kamenih i granitnih ploča (“FRACCAROLI & BALZAN”)
 • linija za štokovanje kamenih i granitnih ploča (“CARL MEYER”)
 • 2 automatske linije za proizvodnju podova i marmeta (“BRETON” i “SIMEC”)
 • linijska freza (“DONATONI SX-3”) sa 3 glave
 • linija “SIMEC” za uzdužno i porečno rezanje
 • 5 freza CNC sa 5 osi (“BRETON” i “DONATONI”)
 • 7 freza sa 3-4 osi (“BISSO” i “CMPI”)
 • linija sastavljena od 3 stroja za kalanje kamena (“BENETTI MACCHINE”)
 • stroj za “buratanje” kamena (tzv. “buratatrice” – “RÖSSLER” i “KROMAS”)
 • stroj za grebanje (tzv. “graffiatrice” – “CAMPAGNOLA & FEDELI”)
 • 3 stroja za pjeskarenje (“COGEIM”)
 • strojevi za obradu zaobljenih i ravnih ivica (“MONTRESOR” i “COMANDULLI”)
 • CNC stroj za graviranje i izradu reljefa
 • stroj za rezanje vodenim mlazom (Water-jet)
 • bušilica (“PROTEC”)
 • 3 brusilice za masive (“BISSO”)
 • te klesariju za razne stručne ručne obrade

Od površinskih obrada na kamenu nudimo:

 • rezinirano (“epoxy” impregnacija)
 • rezinirano sa PVC mrežom (na stražnjoj strani ploča)
 • brušeno
 • polirano
 • četkano (“antico”)
 • pjeskareno u max širini 60 cm
 • pjeskareno & četkano u max širini od 60 cm
 • pjeskareno & četkano sa razbijenim bridovima u max širini od 60 cm
 • paljeno
 • paljeno & četkano
 • paljeno sa razbijenim bridovima
 • štokovano
 • štokovano & četkano
 • špicano strojno (grubo i fino)
 • špicano ručno
 • špicano & četkano
 • špicano & četkano sa razbijenim bridovima
 • grebano (“graffiato” – nudimo 20-ak vrsti) u max širini od 60 cm
 • grebano & četkano u max širini od 60 cm
 • grebano valovito (“graffiato ondulato”) u max širini od 60 cm
 • brazdano (“rigato” – razmaka 4, 6, 8 i 10 mm) u max širini od 60 cm
 • brazdano & četkano u max širini od 60 cm
 • “buratato” (u max dimenziji 40×40 cm)
 • “žgrafonirano”
 • “rulatto”
 • bunjano ručno
 • kalano strojno
 • i razne kombinacije gore spomenutih obrada
 • s rezanim ili kalanim ivicama…
 • s oštrim, lagano oborenim, pjeskarenim, štokovanim… bridovima

Proizvodni kapacitet Pilane i proizvodnog pogona u kamenolomu Kanfanar je cca:

 • 350.000 m2 gateriranih ploča vapnenca i mramora
 • 300.000 m2 finalnih ploča vapnenca i mramora
 • 30.000 m2 finalnih kalanih proizvoda
 • 3.800 m3 finalnih masivnih elemenata vapnenca…
Izrada web stranica: Play Digital