Kamen d.d. Pazin

Blokovi

Blokovi

Eksploatacija kamenih blokova vrši se u sedam aktivnih kamenoloma površinskom ili podzemnom proizvodnjom. Blokovi se nakon toga direktno prodaju kupcima ili ih se dodatnom preradom pretvara u poluproizvode ili finalne proizvode.

Izrada web stranica: Play Digital