Kamen d.d. Pazin

Ulice i trgovi

Ponte della Costituzione

Lokacija: Venecija, Italija
Materijal: Kirmenjak

Izrada web stranica: Play Digital