Kamen d.d. Pazin

Ulice i trgovi

Trg Szt. Istvan Szobor

Lokacija: Budimpešta, Mađarska
Materijal: Kanfanar

Izrada web stranica: Play Digital