Kamen d.d. Pazin

Business Development and Innovation Croatia

Sufinanciranje nove linije za rezinaciju

U srpnju ove godine, tvrtki “Kamen” d.d. su od norveškog fonda odobrena sredstva za sufinanciranje nove linije za rezinaciju. Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia.

https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation

Objavljeno: 19. 10. 2021.

Ostalo iz projekta "Modernizacija linije za rezinaturu"

Izrada web stranica: Play Digital