Kamen d.d. Pazin

Business Development and Innovation Croatia

Zaključen Ugovor o izvođenju građevinskih radova od 14.02.2024. godine

U okviru Natječaja za javnu nabavu građevinskih radova dana 14.02.2024.godine trgovačko društvo KAMEN d.d. zaključilo je sa trgovačkim društvom PLETER d.o.o. Ugovor o izvođenju građevinskih radova.

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021, u okviru Programa “Business Development and Innovation Croatia.”

https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation

Objavljeno: 20. 2. 2024.

Ostalo iz projekta "Nova linija za kalanje kamenih blokova"

Izrada web stranica: Play Digital