Kamen d.d. Pazin

Business Development and Innovation Croatia

Zaključen Ugovor o kupoprodaji nove linije za kalanje kamenih blokova od 14.07.2023. godine

U okviru Natječaja za javnu nabavu Nove linije za kalanje kamenih blokova dana 14.07.2021.godine trgovačko društvo KAMEN d.d. zaključilo je sa trgovačkim društvom Gestra CZ s.r.o. Ugovor o kupoprodaji predmetne linije.

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021, u okviru Programa “Business Development and Innovation Croatia.”

https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation

Objavljeno: 17. 7. 2023.

Ostalo iz projekta "Nova linija za kalanje kamenih blokova"

Izrada web stranica: Play Digital