Kamen d.d. Pazin

Business Development and Innovation Croatia

Zaključen Ugovor o kupoprodaji utovarivača od 27.10.2023. godine

U okviru Natječaja za javnu nabavu Utovarivača dana 27.10.2023.godine trgovačko društvo KAMEN d.d. zaključilo je sa trgovačkim društvom Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. Ugovor o kupoprodaji predmetnog radnog stroja.

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021, u okviru Programa “Business Development and Innovation Croatia.”

https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation

Objavljeno: 6. 11. 2023.

Ostalo iz projekta "Nova linija za kalanje kamenih blokova"

Izrada web stranica: Play Digital