Kamen d.d. Pazin

Novosti

Sve novosti

Zaključen Ugovor o pružanju usluga revizije od 30. prosinca 2021. godine

U okviru projekta za nabavu proizvodne linije za rezinaturu trgovačko društvo KAMEN d.d. je u postupku direktne nabave sa trgovačkim društvom BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb, OIB 76394522236, dana 30.prosinca 2021.godine zaključilo Ugovor o pružanju usluge revizije računovodstveno-financijskih izvješća sukladno standardu ISA 805. (više…)

Zaključen Ugovor o izvođenju radova od 23. prosinca 2021. godine

U okviru projekta za nabavu proizvodne linije za rezinaturu trgovačko društvo KAMEN d.d. je u postupku direktne nabave sa trgovačkim društvom PLETER d.o.o., Istarskih narodnjaka 16, Pazin, OIB 21263708276, dana 23. prosinca 2021.godine zaključilo Ugovor o izvođenju radova deinstalacije postojeće proizvodne linije i radove izrade građevinskih temelja za instalaciju nove proizvodne linije za rezinaturu. (više…)

Sufinanciranje nove linije za rezinaciju

U srpnju ove godine, tvrtki “Kamen” d.d. su od norveškog fonda odobrena sredstva za sufinanciranje nove linije za rezinaciju. Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia. (više…)

Arhiva za godinu:

Izrada web stranica: Play Digital