Kamen d.d. Pazin

Business Development and Innovation Croatia

Operativna implementacija projekta nabave nove linije za rezinaturu

U nastavku možete pogledati fotografije po pojedinim fazama implementacije projekta.

1. Faza demontaže postojeće linije

2. Faza građevinskih radova novih temelja

3. Faza instalacije nove linije

Objavljeno: 3. 5. 2022.

Ostalo iz projekta "Modernizacija linije za rezinaturu"

Izrada web stranica: Play Digital